'Zaden & vruchten in beeld'

door Kathleen Ramboer
  • 23.11.2015 to 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00
Klimaatparcours: PUNT 03. Tweekerken / Tweekerkenstraat 2 / foyer
Peter/meter van dit werk: Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering

Kathleen Ramboer verzamelt met hulp van amateurbioloog Marc Haerssens zaden en vruchten, archiveert, isoleert en fotografeert ze. Zo wordt de aandacht gericht op de biodiversiteit in de ons omringende wereld. Deze wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen voor productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, waterzuivering en zo veel meer. Helaas klimaatopwarming, CO2 uitstoot verstoren dit zo belangrijke ecosysteem. ZADEN EN VRUCHTEN IN BEELD vestigt niet alleen de aandacht op deze problematiek maar toont ook een poëtische werkelijkheid. Op een unieke wijze wordt kunst met wetenschap en cultuur verbonden.

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering, peter van dit werk:

"Kunst is een manier om burgers en politici te sensibiliseren. Het kunstenparcours tipping po!nt maakt ons warm voor de klimaat- en aanverwante milieuproblematiek.

Kathleen Ramboer focust met haar foto’s, tekeningen en installatie ‘Zaden en vruchten in beeld’ op het belang van biodiversiteit. Organismen en hun ecosystemen zorgen voor een leefbaar milieu voor mens en dier. De klimaatopwarming, veroorzaakt door CO2-uitstoot, dreigt het evenwicht in deze natuurlijke kringloop te verstoren.

Unieke vormen, suggestieve beelden, diverse technieken koppelen kunst met wetenschap. De wereld van Kathleen Ramboer verkennen werkt inspirerend. In dit beeldend werk geeft de band met de natuur creatieve kracht."


Kathleen Ramboer

Kunstenares
Blogreporter kunstpoort www.kunstpoort.com (reportages voor en over liefhebbers van kunst).

artistieke vorming
Plastische kunsten publiciteitstekenen/fotografie, Hoger Sint-Lucasinstituut Gent / Zeefdruk, vormingsinstituut voor KMO Brugge / Grafiek/etsen, Stedelijke kunstacademie Tielt / Modeltekenen, Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent

Mijn werk heeft altijd wel iets met de natuur te maken. Natuur en kunst gaan perfect samen. Het ene kan het andere beïnvloeden. Is natuur op zich geen kunst en ligt kunst niet in de natuur van de mens? Mijn werken vinden hun oorsprong in de onvermijdelijke interactie tussen mens en natuur. Zolang de mens er is zal kunst er zijn en omgekeerd. Natuur is als water en brood nodig om te overleven, kunst zorgt volgens mij voor meer levenskwaliteit.