'Tar & Tyne'

door Benn Deceuninck & Karel Boullart
  • 23.11.2015 to 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00
Klimaatparcours: PUNT 10. Emile Braunschool / Voldersstraat 3 / Binnentuin
Peter/meter van dit werk: Paul Van Cauwenberge, voormalig Rector van Universiteit Gent

Benn Deceuninck is wandelaar, staat stil, capteert en verbeeldt. Met deze reeks foto’s (mei 2015) wil hij getuigen hoe in een intrigerend landschap in het noorden van Groot-Brittannië met een sterk industrieel verleden, voortdurend blijvend gif in de rivier Tyne wordt gespoten, ook al is de verouderde vroegere teerfabriek afgebroken...

Geïnspireerd door de foto’s van Benn schreef prof. Karel Boullart filosofisch-lyrische beschouwingen met de titel ‘Eco-apocalyps’ die scenario’s evoceren van de vernietigende werking op de natuur en de mens door zijn ondoordacht doen en laten. Thema: de ‘wraak’ van de natuur...

Paul Van Cauwenberge, voormalig Rector van Universiteit Gent, peter van dit werk:

"Misschien komt er wel een dag waarop wetenschap poëzie wordt en poëzie de kunst van het weten.

In deze tuin trachten woord- en beeldpoëten langzaam deze richting in te slaan."


Benn Deceuninck & Karel Boullart

Benn Deceuninck is fotograaf en medewerker van het Gents Universiteitsmuseum.

Karel Boullart is filosoof en ereprof Universiteit Gent. Hij doceerde esthetica en kunstfilosofie, cultuurfilosofie, esthetica van de literatuur en metafysica. Auteur van ‘Vanuit Andromeda gezien’.