'(Pre)historical interactions between humans, climate and biosphere'

door Dirk Verschuren
  • 27.11.2015
08:30 tot 11:15
Open les: Campus Sterre / Krijgslaan 281 / S8, lokaal 100.041

(Pre-)historische interacties tussen mens, klimaat en biosfeer, gaande van de invloed van klimaatverandering op de evolutie van menselijke voorouders over de start van de landbouw tot het instorten van de Maya beschaving en de Norse op Groenland.

English spoken.