'OH!zon'

door Ann Van Daele
  • 23.11.2015 to 03.12.2015
op weekdagen van 08:00 tot 19:00
Klimaatparcours: PUNT 06. De Brug / St.-Pietersnieuwstraat 45 / inkom
Peter/meter van dit werk: Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000

Het kanariegeluid dat ons waarschuwt, dat het hoog tijd is dat we samen iets moeten ondernemen om de klimaatopwarming tegen te gaan! De natuur is van zelve in evenwicht maar het is de mensheid die dit grondig verstoort en er dus moet voor zorgen dat er iets aan gedaan wordt.

Het kunstwerk binnenin de kooi maakt duidelijk dat gezond ouder worden iets moet zijn om naar uit te kijken. Is ouder worden één of geen feest? Daar gaat het om. Meestal spreekt men in negatieve zin over ozon als men het heeft over de klimaatopwarming. Laat ons dit omkeren naar een positieve gedachte! Oh… zon! Laat ons gaan voor een zonnige toekomst!

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000, peter van dit werk:

"Zoals de kanarie in vroegere tijden de mijnwerkers moest waarschuwen voor naderend onheil onder de grond, zoals gebrek aan zuurstof, gebruikt Ann Van Daele de kanarie om de burgers en de publieke opinie te waarschuwen voor het verstikkende effect van de klimaatverandering. De kanarie wijst ook op de hoogdringendheid om actief zowel politiek als sociaal te reageren om het onheil af te wenden.

Het gebruik van de kanarie in het kunstwerk is meteen ook een kunstkritisch statement. De kunstenaar moet zelf de kanarie zijn in brutale en duistere tijden om opnieuw licht en hoop in de duisternis te brengen.

Hierin sluit ze nauw aan bij een belangrijk statement van Pablo Picasso die stelde dat de kunstenaar telkens opnieuw het vuur van Prometheus moet roven om tegen de gevestigde orde en belangen in te gaan. Maar zelfs zonder de politieke context beantwoordt “OH!zon” aan een tweede stelling van Picasso waarin hij beweert dat kunst het stof moet wassen dat het dagelijks leven op onze ziel doet neerdalen."


Ann Van Daele

Ann Van Daele studeerde aan de Rijksnormaalschool K. L. Ledaganck en het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs en werkte jaren bij Communicatiehuis Claerhout.

Ook op deze locatie

Klimaatparcours

door MariPol
PUNT 06. De Brug / St.-Pietersnieuwstraat 45 (zijgevel)
23.11.2015 to 03.12.2015