'The Climate Treaty and the climate lawsuites in The Netherlands and Belgium'

door An Clicquet
  • 03.12.2015
09:00 tot 13:00
Open les: Faculteit Rechtsgeleerdheid / Universiteitstraat 4 / Auditorium A

Overzicht van het Klimaatverdrag; Klimaatzaken in Nederland en België.

Deze les wordt gegeven aan de Master Rechten.

English spoken.

Ook op deze locatie

Open les

door Dries Lesage
Faculteit Rechtsgeleerdheid / Universiteitstraat 4 (Auditorium D)
03.12.2015