'Achtergrond & update bij de onderhandelingen'

door Dries Lesage
  • 03.12.2015
14:30 tot 17:15
Open les: Faculteit Rechtsgeleerdheid / Universiteitstraat 4 / Auditorium D

Achtergrond & update bij de onderhandelingen, met bijzondere aandacht voor de kwestie klimaatfinanciering (Green Climate Fund, Loss & damage, e.d.).

Geen voorkennis vereist. Deze les maakt deel uit van het lessenpakket van de richting Mondialisering en Global Governance (Master PW)

Ook op deze locatie

Open les

door An Clicquet
Faculteit Rechtsgeleerdheid / Universiteitstraat 4 (Auditorium A)
03.12.2015